קבלת סכום כסף מוגדר אשר יוחזר למלווה במועד ובדרך מוסכמת. בעת לקיחת הלוואה, צריך הלווה לבחון את תנאי ההחזר השונים (כמו למשל, מספר התשלומים, גובה ההחזר ומועדי הפירעון) על מנת לבחור בהלוואה המתאימה לצרכיו וליכולת ההחזר שלו. בין סוגי הלוואות שונים אפשר למצוא הלוואת "בלון", שבה סכום הכסף והריבית מוחזרים יחדיו בנקודת זמן בעתיד; הלוואה בתשלומים שווים, שבה כל תשלום מכיל חלק מהקרן וחלק מהריבית שנצברה; הלוואה שבה הריבית מוחזרת בתשלומים לאורך חיי ההלוואה והקרן מוחזרת במלואה רק בסוף התקופה וכו'.

לחצו כאן לצפיה בהלוואות מבית Cal.