פעולה פיננסית שמטרתה הסתרת המקור או היעד של כסף שמקורו בפעילות לא חוקית. הגדרה זו כוללת לא רק כסף שמקורו בפשיעה פלילית (כמו, למשל, סחר בסמים) אלא כל כסף שמקורו בפעולה שאינה חוקית, כמו למשל העלמת מס. באוגוסט 2,000 אושר בכנסת חוק הלבנת ההון אשר דורש מהבנקים לדווח על כל פעולה של הפקדת מזומנים בהיקף גבוה, העברות כספים גבוהות מחו"ל וכן על כל פעולה אחרת הנראית להם חשודה. פעולות אלה מדווחות על ידי הבנקים לרשות להלבנת הון ללא ידיעתם של הלקוחות, וזו בוחנת את המידע ומחליטה באיזה מקרים להעמיק את החקירה והמעקב. בנוסף, הוגדרה חובת דיווח על מי שנכנס לארץ עם מזומן בסכום הגבוה מ - 80,000 ₪. בנקים, כמו גם חברות אחרות, נזהרים מאד מכל מגע עם גורמים העוסקים בלבנת הון, שכן סיוע להלבנת כספים - גם אם הדבר נעשה ללא ידיעה - הופך אותן לשותפות לפשע.