אובליגו

אובליגו הוא מונח שגור בעולם הבנקאי, ונועד להעריך את סך ההתחייבויות בפועל (Obligation) שיש ללקוח מול הבנק. בין אם הלקוח הינו בית עסק או אדם פרטי. התחייבויות אלה כוללות בין היתר את מסגרת האשראי המנוצלת בכרטיס האשראי ובחשבון, הלוואות, שעבודים וערבויות. חישוב ההתחייבויות מאפשר לבנק לבצע הערכות שוטפות הנוגעות לכל לקוח, בכדי לאמוד את יכולות התשלום העתידיות שלו ולהימנע מסיכונים פוטנציאליים.

אובליגו מה זה? אופן חישוב והגדרות

מאחר שמדובר במדד לבחינת יכולת הלקוח לעמוד בהחזרים שלו – ההגדרה של אובליגו גבוה לעומת נמוך איננה קבועה. עבור כל לקוח מוגדר רף שונה, שמושפע ממאפיינים כמו רמת הכנסות, מחזור הפעילות, נתוני אשראי והתנהלות פיננסית קודמת. לצורך חישוב האובליגו יש לכלול את סך ההתחייבויות הפעילות שיש ללקוח לבנק ברגע נתון, והאובליגו נסמך אך ורק עליהן. כך שבשונה ממה שלקוחות עשויים להניח, חישוב האובליגו לא מתייחס להתחייבויות פעילות שיש ללקוח לגורמים חוץ בנקאיים. מכאן, שגם אם לקוח קיבל הלוואה חוץ בנקאית מקרן הלוואות, חברת אשראי או כל גורם אחר – הדבר לא ישפיע על גובה האובליגו הבנקאי שלו.


כיצד משפיע אובליגו על יכולת קבלת ההלוואות הבנקאיות?

הגעה לרף שהוגדר על ידי הבנק כגבוה בהתבסס על הנתונים האישיים, פירושו שסך ההתחייבויות הקיימות של הלקוח גבוה ביחס להערכת יכולותיו הפיננסיות. למצב זה עלולות להיות השלכות פוטנציאליות שונות, כולל חסימת חשבון. חשוב להבין כי המטרה היא למנוע מהלקוח להמשיך בהגדלת התחייבויותיו, מתוך חשש כי לא יצליח לעמוד בהן. מסיבה זו, הבנק לא יאפשר ללקוח בעל אובליגו גבוה לחרוג למינוס או לקבל הלוואות נוספות.

כדי לחזור להתנהלות סדירה, יהיה על הלקוח לטפל בהתחייבויות הקיימות ולפעול לחזרת התחייבויותיו לרמה שתוגדר כסבירה. הבעיה היא שדווקא בתרחישים כאלו, קיים סיכוי שהלקוח יידרש להלוואה חדשה. הבנק מצדו יתקשה לאשר אותה בתנאים הנוכחיים, ולכן אותו לקוח עלול לקבל סירוב ולגלות שיצטרך לאתר חלופות.

אובליגו גבוה – דרכי הימנעות ופתרונות מובילים

נקיטה בהליכים מהסוג שהוזכר כלפי לקוחות בעלי התחייבויות גבוהות, אינה מתבצעת באופן מידי. לקוחות מקבלים עדכונים מהבנק קודם לכן, בכדי שיוכלו להסדיר את ההתחייבויות ולהימנע מהשלכות לא נעימות. עם זאת, לא כל לקוח מצליח להחזיר את התחייבויותיו הבנקאיות לרמה האופטימלית במסגרת הזמנים הנדרשת. בנוסף, התחייבויות גבוהות מדי עלולות להשפיע על נראות הלקוח גם באינטראקציות עתידיות מול הבנק. כך שלא מדובר באתגר נקודתי אלא בבעיה מתמשכת. מסיבה זו, ההמלצה העיקרית בנושא היא לחשב את צעדיכם מראש בכדי להימנע מהסיכון להתחייבויות גבוהות מלכתחילה.

מאחר שהלוואה חוץ בנקאית אינה נכללת בחישוב אובליגו בבנק, אחד מהפתרונות הקיימים הוא לקיחת הלוואה מגורמים חוץ בנקאיים. ברשימת הגורמים הרלוונטיים נמצאות קרנות הלוואה, חברות מימון שונות וכמו כן גם חברות כרטיסי האשראי. לקוח שמעוניין בקבלת הלוואה חוץ בנקאית מחברת כאל לדוגמה, יוכל לקבל הלוואה מהירה לכל מטרה, כחלק ממסגרת האשראי של הכרטיס או במסגרת אשראי נוספת. ההלוואה של כאל רלוונטית ללקוחות כל הבנקים, וכוללת גם אפשרות לפריסה נוחה של עד 84 תשלומים.

גובה ההתחייבויות של לקוח כלפי הבנק, בין אם מדובר בלקוח פרטי או בעסק, הוא בעל השפעה משמעותית בכל הנוגע למסגרת האשראי ופעולות נפוצות נוספות. מכאן, שבכדי להימנע מהסיכון לצבירת התחייבויות באופן שיפגע בהתנהלותכם מול הבנק, מומלץ לפעול בהקדם להקטנת ההתחייבויות שלכם לרמה האופטימלית. שוק הפתרונות החוץ בנקאיים יכול לספק מענה מיטבי על חלק מהצרכים, כך שניתן לשקול להיוועץ בו במידת הצורך.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.