כרטיס אשראי חוץ בנקאי

כרטיס אשראי המונפק על ידי גוף אשראי שאינו בנק, כמו למשל חברת אשראי או גוף מסחרי אחר. בכרטיס חוץ בנקאי, כיסוי החוב לגוף האשראי נעשה באמצעות הרשאה לחיוב אוטומטי של חשבון עו"ש של הלקוח בבנק או באמצעות משלוח המחאות (צ'קים) לחברת האשראי מדי חודש. כרטיס אשראי חוץ בנקאי מאפשר ללקוח להגדיל את בסיס האשראי הזמין עבורו, שכן הוא אינו תלוי בביטחונות בנקאיים, ומונע מצב בו הלקוח תלוי במסגרת אשראי אחת.


להזמנה של כרטיס אשראי חוץ בנקאי מבית כאל.