האשראי הזמין עבורו, שכן הוא אינו תלוי בביטחונות בנקאיים, ומונע מצב בו הלקוח תלוי במסגרת אשראי אחת.


להזמנה של כרטיס אשראי חוץ בנקאי מבית כאל.