אשראי חוץ בנקאי

הלוואה הניתנת על ידי מוסד שאינו בנק, כמו למשל חברת אשראי או חברת ביטוח. הלוואה חוץ בנקאית מגדילה את מקורות האשראי העומדים בפני הצרכן, ומאפשרת לו לקבל כסף בתנאים טובים יותר ברמת המחיר (גובה הריבית), השירות, מגוון המוצרים, וכו'. בנוסף, מכיוון שאשראי חוץ בנקאי אינו מבוסס, בדרך כלל, על בטחונות בנקאיים, הרי שהוא מאפשר לו לקבל אשראי מעבר למסגרת הקיימות בבנק, ובכך להגדיל את סכום הכסף הזמין עבורו.