חוזה ליסינג שמסגרתו מספק גוף הליסינג לא רק את המימון הדרוש לרכישת הציוד, אלא גם מבצע את כל פעולות התחזוקה השוטפות על מנת שהוא יהיה במצב פועלה מיטבי בכל זמן. דוגמה לכך הם חוזי ליסינג לרכבים שמבצעות חברות רבות, ואשר כוללים מרכיבי תחזוקה שוטפת, שמטרתם להוריד מהחברה את הצורך לדאוג לכך.