חיוב התשלום במועד חודשי קבוע לפי בחירתו של הצרכן. האשראי מיום העסקה ועד למועד החיוב החודשי ממומן מהעמלה שמשלם הסוחר לחברת כרטיסי האשראי. מעבר לכך, חברת האשראי מאפשרת לצרכן לקבל אשראי נוסף במגוון דרכים. למשל, פתרון קרדיט Cal שבאמצעותו יכול הצרכן לפרוס כל חיוב לתשלומים נוחים. עבור פתרון זה, שהוא בעצם לקיחת הלוואה אישית בעת הרכישה, משלם הצרכן ריבית לחברת האשראי.