הסכם שבמסגרתו מתבצעת פעולה על בסיס חוזר, ללא צורך בקבלת אישור חדש בכל פעם. לדוגמה, הוראת קבע לתשלום חשבון החשמל או הסלולר בכרטיס אשראי.