מה זה ריבית פריים?

ריבית הפריים היא ריבית בעלות משתנה, המושפעת מבנק ישראל. מדובר בבסיס שעל פיו מחושבות הריביות בפעולות פיננסיות שונות שמתבצעות על ידי הלקוחות, בהן לקיחת הלוואות, משכנתאות ופיקדונות. במקרה של מתן הלוואה בריבית למשל, הצד הלווה (בין אם מדובר בבנקים, בחברות האשראי או בגורמים נוספים), יוסיף לסכום הקרן תוספת שגובהה נקבע בהסכם המקדים בין הצדדים. ריבית פריים נחשבת לאחד משני מסלולי הריבית הנפוצים ביותר בהקשר זה, במסלול הצמוד ההלוואה תהיה צמודה בדרך כלל לריבית הפריים או למדד המחירים כאשר במסלול השני ההלוואה היא בריבית קבועה.

מי קובע את שער ריבית הפריים?

ריבית הפריים מורכבת מצירוף בין ריבית בנק ישראל לבין מרווח נוסף אותו קובעים הבנקים המסחריים באופן עצמאי. כשמדובר על ריבית בנק ישראל, הכוונה היא למעשה לטווח בין שני סוגי ריביות – הריבית אותה מציג בנק ישראל לבנקים עבור ההלוואות שהם לוקחים, והריבית אותה הוא מציג עבור הפיקדונות שהם מפקידים. ריבית בנק ישראל העדכנית מפורסמת אחת לחודש בשעה קבועה, וריבית הפריים נקבעת בהתאם אליה ונכנסת לתוקף כעבור שני ימי עסקים ממועד פרסומה.

כיצד מחושבת ריבית פריים?

כאמור, ריבית הפריים מבוססת על שני רכיבים. ריבית בנק ישראל, שמפורסמת על ידי בנק ישראל, ומרווח נוסף שנתון לשינוי בהתאם להחלטת הבנקים המסחריים. כל בנק רשאי לקבוע את המרווח באופן עצמאי, אך לרוב מדובר במרווח שזהה אצל כל הבנקים. אופן חישוב ריבית הפריים מתייחס לחיבור בין שני הנתונים שהוזכרו. כך שבהינתן שריבית בנק ישראל עומדת על 0.35% ואילו המרווח שנקבע על ידי הבנקים עומד על 1.5% נוספים, שיעורי ריבית הפריים העדכניים עומדים על 1.85%.

שיעורי הריבית נתונים לתנודתיות, ויכולים לעלות או לרדת מפעם לפעם. באפריל 2020 למשל, ירדה ריבית בנק ישראל ב-0.15% כחלק מהמענה למשבר שחל בעקבות התפרצות מגפת הקורונה. בעקבות השינוי, חלה ירידה גם בריבית הפריים.

במקרה של לקיחת הלוואה בריבית פריים, ריבית ההלוואה תלויה בריבית הפריים ונגזרת ממנה. לכן לצורך חישוב של הריבית על ההלוואה, יש לקחת את שיעורי ריבית הפריים העדכניים ולחבר או לחסר מהם את המרווח אותו קובע הגורם המלווה. במילים אחרות, אם תנאי ההלוואה המוצעים הם פריים פלוס 3% לדוגמה, שיעורי ריבית ההלוואה הכוללים (עבור פריים שעומד על 1.85%) יהיו 4.85%. חשוב לזכור שמאחר וריבית הפריים צמודה לריבית בנק ישראל, גם ריבית ההלוואה מושפעת ממנה. המשמעות היא שבמצב של עלייה בריבית בנק ישראל גם ריבית ההלוואה תעלה, ולהיפך.

כיצד משפיעה ריבית הפריים על הצרכנים?

לקוחות שמגיעים למעמד לקיחת הלוואה, צריכים להכיר את האופן שבו משפיע כל מסלול אותו הם שוקלים על ההחזר החודשי שלהם. כאשר מדובר על הלוואה במסלול של ריבית קבועה, גובהה של ההלוואה נקבע במעמד לקיחת ההלוואה ושיעוריה נותרים קבועים לאורך תקופת ההחזר. כתוצאה מכך, היא מעניקה ללווה שקט נפשי ומאפשרת לו לדעת מראש מה יהיה סכום ההחזר הסופי שעליו לשלם. במקרה שבו ריבית ההלוואה צמודה אל ריבית הפריים – היא תושפע מכל שינוי שעשוי להתרחש בפריים לאורך כל תקופת ההחזר. המשמעות היא שאם ריבית הפריים במשק תשתנה, גם גובה ההחזר החודשי עשוי להשתנות בעקבותיה.

לווה שבחר במסלול של ריבית משתנה עשוי להרוויח מהחזר חודשי נמוך מהרגיל אם ריבית הפריים נמצאת בשפל. עם זאת, במצב של עלייה עתידית בריבית הפריים, אותו לווה עלול לעמוד בפני סיכון להחזר גבוה מהמתוכנן. מסיבה זו, לקיחת הלוואה בריבית משתנה מחייבת תכנון מקדים והיערכות פיננסית נכונה. על הלווה להתייחס לא רק לגובה ההחזר החודשי הנוכחי המוצע לו כיום, אלא גם לתנודות אפשריות בריבית הפריים ולהשפעתן הפוטנציאלית על ההחזר הכולל.


אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.