שיטת חיוב שבמסגרתה מגדיר הצרכן בעת ההצטרפות לתוכנית או מדי חודש את הסכום בו יחויב מתוך כלל התנועות שביצע בכרטיס אשראי. יתרת התשלום נדחית למועד מאוחר יותר. עבור דחיית האשראי משלם הצרכן ריבית. כרטיס אשראי מתגלגל הוא למעשה מסלול אשראי גמיש, המהווה תחליף לאוברדרפט הבנקאי.

לחצו כאן להזמנת כרטיס אשראי מתגלגל (CalChoice).