הלוואות לסטודנטים ניתנות על ידי גופים פיננסיים רבים, בריבית נמוכה או מסובסדת, על מנת לממן את שכר הלימוד והוצאות המחייה בזמן הלימודים. ישנם סוגים רבים של הלוואות לסטודנטים. ההחזר משולם לרוב רק לאחר סיום הלימודים בפריסת תשלומים לאורך שנים רבות ובתנאים נוחים, בהתאם ליכולת הפיננסית של הסטודנט.