שיטת חישוב ריבית שבמסגרתה שיעור הריבית (לתקופה) עשוי להשתנות מעת לעת, על בסיס מנגנון שהוגדר מראש במועד לקיחתה. דוגמה לכך היא שיטת ההצמדה פריים + אחוז מוגדר, שבמסגרתה, הריבית הסופית שמשלם הלקוח משתנה כתוצאה משינויים בריבית הפריים. למשל, אם לקחתם הלוואה בפריים + 1% כאשר הפריים היה 5%, והפריים עלה ל – 5.5%, תשלמו מעתה 6.5% במקום 6% ששילמתם קודם לכן.