CalSMS - לקבל עדכונים על עסקות וחיובים ישירות לטלפון הנייד

מהיום, אפשר לנהל מעקב ובקרה אחר ההוצאות גם באמצעות הטלפון הנייד
ולקבל מידע אישי עדכני באמצעות הודעת SMS.
כך תגבירו את השליטה ואת הביטחון בשימוש השוטף בכרטיס האשראי שלכם.

שירות CalSMS כולל הודעות כגון: 

  • החיוב החודשי
  • תזכורת לפירעון CalChoice
  • ניצול 80% ממסגרת האשראי
  • ביצוע עסקה מעל סכום מסוים
  • משיכת מזומנים מכספומט
  • עסקות בחו"ל
  • עסקות טלפוניות / אינטרנטיות מעל סכום מסוים

השירות ניתן ללא תשלום.

*התנאים המחייבים והמלאים אודות השירות ותוכן ההודעות כמופיע במסכי ההצטרפות ובתקנון התכנית.
כאל תהיה רשאית לגבות תשלום בגין שירות זה בהודעה מראש.