העתק דו"ח אשראי

קיבלת הצעה לאשראי מכאל? רוב הסיכויים שיש לך דו"ח אשראי אצלנו.
אם יש לך כרטיס של כאל, אפשר לצפות בדוח ממש כאן

לקבלת העתק של הדו״ח

אין לך כרטיס של כאל?

אפשר להגיש בקשה לקבל העתק של הדו״ח - להגשת בקשה

מה זה דו"ח אשראי?

דו"ח שמכיל בתוכו מידע פיננסי על הלקוח. המידע מגיע ממקורות נותני אשראי, כמו חברות אשראי, בנקים ועוד, וגם מרשויות המדינה כמו הכונס הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.
בעת בקשת אשראי, לקיחת הלוואה ובנסיבות אחרות, אנו עשויים לבקש אישור לגשת לנתונים במאגר כדי שנוכל לקבל תמונת מצב על יכולת הפירעון ועל עמידה בהתחייבויות כלפי גופים אחרים.

רוצה לדעת עוד על הדו"ח?

בנק ישראל מנהל את מאגר נתוני האשראי.
להסבר מפורט על הדו"ח ולהפקת דו"ח אשראי באופן עצמאי, פשוט נכנסים לאתר של  מאגר נתוני אשראי.

שאלות נפוצות

בהתאם להוראות החוק, באפשרותך לקבל את הדוח שהתקבל בכאל בלחיצה כאן. הדוח זמין חצי שנה ממועד קבלתו אצלנו או למשך 60 יום, אם העסקה לא יצאה לפועל. אפשר להזמין דו"ח ריכוז נתונים גם בלי קשר לכאל, ישירות מבנק ישראל.


כאל נעזרת במידע ממאגר האשראי במקרים שונים, במסגרת בקשת אשראי חדשה או להבטחת ביצועה של עסקה שהלקוח עשה.


לפי בנק ישראל, המידע שנמצא במאגר כולל:
נתוני אשראי – נתונים שמגיעים ממקורות נותני אשראי. נתונים אלה יכולים להצביע על עמידה בהתחייבויות האשראי של הלקוח, למשל: תשלומים שהלקוח התחייב עליהם ופירעונם, בקשות אשראי, מסגרות אשראי ומידע על צ'קים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק.
מידע מרשויות המדינה – מידע העלול להצביע שהלקוח אינו עומד בהתחייבויות התשלום שלו. המידע מגיע מהכונס הרשמי, מלשכות ההוצאה לפועל וממדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.


נתוני האשראי שנאספים במאגר הם של הלקוח, ולכן אפשר תמיד לקבל אותם לשימוש אישי. זוהי זכותך לקבל בכל שנה דו"ח ריכוז נתונים אחד בחינם. דו"ח הריכוזים הוא רחב יותר מדו"ח אשראי וכולל מידע שכאל לא חשופה אליו, כמו ריביות שהלקוח משלם. בקשות נוספות לקבלת הדו"ח כרוכות בתשלום.
בנוסף, באפשרותך לאשר גם לנותן אשראי לצפות בנתונים שלך לצורך קבלת אשראי חדש או להבטחת ביצועה של עסקה שעשית, כל זמן שההסכמה שלך בתוקף.


הדו"ח שמתקבל בכאל משקף את התנהלות הלקוח בשלוש השנים האחרונות לפני הפקת הדו"ח.


קיימת חלוקה ל-2 סוגי מידע:
מידע שמועבר מכאל לבנק ישראל נשמר לפי החוק למשך יותר מ–10 שנים.
נתוני האשראי שמועברים מלשכת האשראי לנותן אשראי כוללים מידע שדווח ב-3 השנים האחרונות לפני מועד בקשת המידע.


לפי בנק ישראל, התשובה המדויקת לכך תלויה במודל הדירוג של כל לשכת אשראי, אך ישנם מספר עקרונות מנחים שעשויים לסייע בכך:
להקפיד על תשלום כל התחייבות במלואה ובזמן
להתאים את מסגרות האשראי לרמת הצריכה שלך ולהימנע מחריגות ככל האפשר
לוודא שנתוני האשראי שלך נכונים, שלמים ומדויקים. אם מצאת טעות בנתונים, יש לפנות לתקן אותה בהקדם


המידע מהמאגר מאפשר לנו להתאים ללקוחות הקיימים שלנו וללקוחות חדשים את הצעות האשראי שלנו טוב יותר.


לפי בנק ישראל, נותני האשראי מחויבים בדיווח. עם זאת, זכותך להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלך בבנק ישראל בכל עת, כל עוד לא מדובר בתקופה שבה קיימים נתונים שמעידים על כך שהפסקת לעמוד בהתחייבויות שלך. תקופה זו נקראת "תקופת הגבלה", ואי אפשר בתקופה זו לבקש להפסיק או למחוק את הדיווח למאגר.
חשוב לדעת שהפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף במערכת עד למועד בקשתך, כולל מידע חיובי שעשוי לשפר את דירוג האשראי שלך. כלומר, הפסקת איסוף הנתונים עשויה להשפיע לרעה על יכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים. גם דו"חות שהזמנת בעבר נמחקים מהמערכת ולא יתאפשר לאחזר אותם.
אם ברצונך למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע שלך אך עדיין לשמור את הנתונים במערכת לצורך שימושך האישי, אפשר להגביל את מסירת נתוני האשראי שלך לגופים לפי בחירתך במקום לבצע הפסקה של איסוף הנתונים.


המידע מהמאגר מאפשר לנו להתאים ללקוחות הקיימים שלנו וללקוחות חדשים את הצעות האשראי שלנו טוב יותר.


ההסכמה לפנייה למאגר היא לנותן האשראי כנגד עסקת האשראי הרלוונטית, ולכן הסכמה שניתנה לבנק היא רלוונטית לאשראי שהבנק נותן ולא לאשראי שכאל נותנת. כאל נדרשת לקבל את הסכמתך לפנייה למאגר האשראי בנפרד.


לא. הפנייה למאגר האשראי מותרת רק בנוגע לאשראי שמציעה כאל ללקוח.