כל העולם בכרטיס אחד

מועדון המאפשר צבירת נקודות טיסה למועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין רכישות שבוצעו באמצעות כרטיס דיינרס.


מהו יחס הצבירה?*

מרגע ההצטרפות לתוכנית בחברת כאל יחס הצבירה הינו:

סוג כרטיס יחס המרה
דיינרס בינלאומי 1,000 ₪ = 50 נקודות מתמיד
דיינרס זהב / עסקי 750 ₪ = 50 נקודות מתמיד
דיינרס פלטינום 395 ₪ = 50 נקודות מתמיד
גלובס דיינרס פלטינום 333 ₪ = 50 נקודות מתמיד

*צבירת הנקודות תחל מהשקל ה-201.
לפרטים אודות מועדון High Miles המעניק יחס צבירה מועדף ללקוחות דיינרס לחצו כאן


איך מצטרפים לתוכנית?

 • תנאי להצטרפות לתוכנית הינה חברות במועדון הנוסע המתמיד של אל על
 • להצטרפות למועדון הנוסע המתמיד של אל על יש להיכנס לאתר אל על ולקבל מספר חבר (ההצטרפות כרוכה בתשלום חד פעמי שנגבה ישירות ע"י אל על)
 • לאחר שיש ברשותכם מס' חבר מועדון הנוסע המתמיד, כל שנותר הוא רק להתקשר לשירות לקוחות בחברת כאל בטלפון: 03-5726444, ולשייך את כרטיסי הדיינרס שברשותכם למועדון דיינרס מתמיד
 • נקודות שנצברו במועדון המתנות של דיינרס טרם ההצטרפות למועדון אינן ניתנות להמרה למועדון הנוסע המתמיד
 • החל מרגע הצטרפותך לתוכנית, נקודות הטיסה שייצברו לזכותכם ירשמו על כרטיסכם ברישומי חברת כאל 
 • מידע על מספר הנקודות שצברתם לכרטיסכם בחברת כאל יופיע לנוחותכם בדפי הפירוט החודשיים, באתר או באפליקציה בתוך עמוד הגדרות פרטי הכרטיס 

איך מעבירים לאל על את נקודות הטיסה שנצברו?


נקודות שחשוב לדעת!

* החל מיום 1.9.2023 במסגרת שינוי בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, ערכן של הנקודות עודכן כך שכל נקודה בתכנית הקודמת שווה 50 נקודות בתכנית החדשה. בהתאמה, יתרת הנקודות שנצברו בחשבונך עד מועד השינוי הוכפלה ב-50 במועד זה. למידע ופירוט על כל השינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד יש לפנות לאתר אל על בכתובת https://www.elal.com/heb/frequent-flyer/ffp-changes-new

 • ניתן לשייך את כל כרטיסי הדיינרס של כאל שברשותכם
 • צבירת הנקודות הינה לכרטיס, ויחס הצבירה נקבע על פי סוג הכרטיס
 • השיוך לתוכנית הינו אישי בלבד. כלומר, תוכלו לשייך רק את כרטיסי הדיינס של כאל הרשומים על שמכם למס' החבר האישי שלכם בנוסע המתמיד
 • השיוך לתוכנית הצבירה והעברת נקודות טיסה לאל על הינה בחינם
 • תוקף הנקודות
  בסופה של כל שנה קלנדרית, יהיה עליך להעביר לחשבונך באל על את הנקודות שצברת, עד לסופו של הרבעון הראשון של השנה העוקבת (לדוגמא: נקודות שנצברו עד ל- 31.12.2023, יהיה אפשר להעביר עד ל-31.3.2024) נקודות שלא יועברו לחשבונך בחברת אל על, ימחקו ולא תינתן כל תמורה בגינן.

הערה - חיובים בגין תשלומים למוסדות המדינה על שלוחותיה (לרבות מיסים, אגרות קנסות והיטלים, הרשות השופטת, רשות השידור), עיריות, תאגידי מים, ביטוח לאומי, חברת החשמל לישראל בע"מ, דמי חבר, עמלות למיניהן, חיובים בגין ריבית, משיכות מזומנים בארץ ובחו"ל, עסקות חלפנות כספים ותוכניות אשראי למיניהן, כדוגמת הלוואת אקספרס, פריסת החיוב החודשי וכד', אינם מוגדרים כעסקה לצורך עניין זה, ולפיכך לא יזכו בנקודות טיסה. תקנון התוכנית

ההצטרפות למועדון הנוסע המתמיד כרוכה בתשלום חד פעמי למועדון שנגבים על ידי אל על. ללקוחות דיינרס פלטינום ההצטרפות למועדון הנוסע המתמיד חינם באמצעות מוקד שירות לקוחות של כאל. ההטבה כפופה לקיום הסדר של כאל עם חברת אל על. בכפוף לתקנון מועדון דיינרס מתמיד. לכאל שמורה הזכות לשנות, לגרוע או להפסיק את מתן ההטבה או לשנות את יחס ההמרה בכל עת.