CalFixnet AliBuy

מחזיר לך כסף על קניות בארץ ובחו"ל!

הכרטיס שמחזיר לך כסף על קניות בארץ ובחו"ל


  • פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה

  • עד כ-₪1,000 החזר כספי בשנה

  • עמלת המרה מופחתת! הנחה בגובה של 1.8% - עמלת המרה 1% בלבד בעסקאות מט"ח

  • 5% החזר כספי לרכישות במט"ח בחו"ל ובקניות אונליין באתרים בינלאומיים

  • עד 10% החזר כספי ברכישות ברשתות מובילות בארץ

כרטיס כאל פיקס נט אלי ביי

הכרטיס שמחזיר לך כסף על קניות בארץ ובחו"ל

  • פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה
  • עד כ-₪1,000 החזר כספי בשנה
  • עמלת המרה של 1% בביצוע עסקאות במט"ח
  • 5% החזר כספי לרכישות במט"ח בחו"ל ובקניות אונליין באתרים בינלאומיים
  • עד 10% החזר כספי ברכישות ברשתות מובילות בארץ

הטבות למחזיקי הכרטיס


check 5% החזר כספי לרכישות במט"ח בחו"ל ובקניות אונליין באתרים בינלאומיים

check עד 10% החזר כספי ברכישות ברשתות מובילות בארץ כמפורט להלן:

7%

7%

7%

10%

5%

5%

7%

7%

5%

7%

7%

5%

ההחזר הכספי יינתן כהמחאה כספית למימוש במגוון רשתות ומותגים בפריסה ארצית אשר תישלח אליך אחת לרבעון.

הטבות נוספות למחזיקי הכרטיס


שאלות ותשובות


איך הקניות שלי הופכות להמחאה?


צריך להירשם לתוכנית?


כל כמה זמן נשלחת אלי המחאה?


איפה אפשר לממש את ההמחאה?


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


לא קיבלתי את ההמחאה, מה לעשות?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הנפקת הכרטיס והטבות המועדון
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


הטבות בכרטיס
סכום המחאת ההחזר יעמוד על לא פחות מ-20 ₪ להמחאה. במידה והסכום הצבור ברבעון הינו נמוך מ-20 ₪, יועבר הסכום לצבירה ברבעון הבא ויישלח בהמחאת ההחזר הבאה. סכום ההחזר לא יעלה על 80 ₪ בחודש. בדיקת זכאות וחישוב סכום הצבירה מחושב בסוף כל חודש ולכן עסקות שיתקבלו בחברתנו עד 48 שעות לפני סוף החודש, ייכנסו לחישוב של החודש הבא. בכפוף לתקנון התוכנית ולתקנון קונים ומזוכים. ההחזר על ביצוע עסקאות אונליין באתרי אינטרנט תקף אך ורק על עסקאות במט"ח ולא על אתרי אינטרנט בינלאומיים המחייבים בש"ח . בעסקאות במט"ח המוגדרות להחזר כספי, סכום ההחזר יחושב מסכום העסקה לאחר המרה לש"ח, שאינו כולל עמלות, לרבות עמלת המרה. מימוש המחאות ההחזר יהיה בכפוף לתנאים המפורטים על גב ההמחאה.
קבוצת גולף: GOLF, GOLF&CO, GOLF &KIDS, INTIMA, BLUE BIRD, POLGAT, MAX MORETTI, Sprint.
קסטרו: נשים, גברים, ילדים


דמי כרטיס
שנה ראשונה פטור מלא מדמי כרטיס, שנה שנייה הנחה של 50% בדמי הכרטיס בכפוף לביצוע עסקאות בסך 500 ₪ בחודש, מדי חודש, שנה שלישית והלאה- תעריפון כאל רגיל. לפירוט דמי כרטיס בכאל לפי סוג הכרטיס


בתי העסק שניתן לממש בהם את ההמחאה:
H&O Golf Golf&kids Golf&co Max moretti Polgat Intima מצמן את מרוץ Timberland | Emporium BrandzBlue bird | POLO RALPH LAUREN Crazy Line Bagir Holmes place | BBB G.R.A.S הבורסה לתכשיטים  למטייל Bug צומת ספרים |יהלומי פוזיילובNAUTICA Vardinon