לקיחת הלוואה בריבית היא תהליך מקובל למימון הוצאות, שיכול להתבצע בין הצד הלווה לבין בנקים, חברות אשראי וגורמים נוספים שפועלים כיום בתחום. העיקרון שעומד בבסיס הלוואה בריבית הוא מתן האפשרות לבצע רכישות מידיות או פעולות נוספות בעלות משמעות כלכלית. מאחר שלצד הלווה אין את המשאבים הנחוצים באופן מידי, לקיחת הלוואה בריבית מאפשרת לו להשתמש בסכום הנדרש מבלי להיאלץ להמתין עד לצבירתו.

מתן הלוואות בריבית מתבסס על מספר תנאים, בהם מועד החזרת סכום ההלוואה המקורי (שנקרא "קרן") ושיעור הריבית שלה. הריבית היא למעשה הסכום שמקבל ההלוואה משלם בעבור הקרן. שיעור הריבית הוא סעיף משמעותי בכל הסכם הלוואה, מאחר שהוא משפיע על גובה ההחזר החודשי ועל סכום ההחזר הכולל. אופן החישוב שלו תלוי בגובה ההלוואה וגובה הריבית במשק, ובפרמטרים נוספים כמו תקופת ההחזר של ההלוואה ומאפיינים אישיים של הלווה כמו הערבונות והביטחונות שניתנו לטובת המלווה .

מסלולי ריבית נפוצים

במקרה של מתן הלוואה ללא ריבית על הלווה להחזיר רק את סכום הקרן, ללא תוספת עלות. עם זאת, הלוואה מסוג זה אינה נפוצה בקרב ארגונים מסחריים, ולרוב היא מיועדת רק ללווים בסכומים קטנים. רוב הלווים מתבקשים להוסיף לסכום הקרן גם תשלום ריביות, כאשר שני המסלולים הנפוצים ביותר בהקשר הזה הם הלוואה בריבית פריים ובריבית קבועה.

הלוואה צמודה לפריים – ריבית פריים היא ריבית שמורכבת מריבית בנק ישראל ומאחוז וחצי נוסף שנקבע על ידי הבנקים עצמם. מאחר שכיום ריבית בנק ישראל עומדת על 0.35%, שיעורי ריבית פריים נכון להיום עומדים על 1.85%. עם זאת, ריבית הפריים היא ריבית בעלות משתנה, שנגזרת מהשינויים בריבית בנק ישראל. מכיוון שריבית ההלוואה צמודה אליה, גם ההחזר החודשי של ההלוואה עשוי להשתנות בהתאם. כתוצאה מכך, הלווים עשויים להרוויח כאשר הריבית יורדת, אך מסתכנים בתשלום גבוה יותר במצב של עלייה.

הלוואה בריבית קבועה – כאשר מתייחסים לריבית קבועה, הכוונה היא לריבית שגובהה נקבע מראש ושיעוריה נותרים קבועים לאורך כל תקופת ההחזר. היתרון בהלוואה מהסוג הזה הוא ביכולת לדעת מה יהיה גובה ההחזר שתצטרכו לשלם. חשוב לשים לב שקיימים מסלולים בהם ההלוואה (הקרן) צמודה למדד ומסלולים שבהם היא אינה צמודה. בהלוואה שאינה צמודה למדד, גובה ההחזר החודשי כולו נותר קבוע. בהלוואה שצמודה למדד, שיעורי הריבית נותרים קבועים אך גובה ההחזר הכולל משתנה בהתאם לשינויים שקשורים לבסיס ההצמדה של הקרן.

איך מחושבת הלוואה בריבית בכאל?

לקוחות כל הבנקים בעלי כרטיס אשראי של כאל, יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה חוץ בנקאית מיידית לכל מטרה. ההלוואה מותאמת אישית ליכולות ההחזר של כל לווה, וניתנת כחלק ממסגרת האשראי או במסגרת אשראי נוספת. תהליך קבלת הלוואה בריבית מול כאל אינו מחייב ערבויות או בטחונות, ואישור ההלוואה מתבצע באופן מהיר. הריביות הן קבועות, נקבעות בהתאם לרמת הסיכון במתן ההלוואה, ואינן משתנות לאורך כל חיי ההלוואה. ניתן להיעזר במחשבון ההלוואות של כאל על מנת לקבל הערכה רלוונטית.

כאל הינה תאגיד עזר בנקאי שפועל שנים רבות בתחום ההלוואות, ומציע ללקוחותיו לקחת הלוואה לכל מטרה בגובה של עד ₪200,000. מאחר שמדובר על הלוואה בריבית קבועה, תוכלו לדעת מה סכום ההחזר הסופי כבר ברגע לקיחת ההלוואה. אישור ההלוואה ללקוחות חדשים מתבצע תוך כ-3 ימי עסקים, וניתן לפרוס את ההחזר עד ל-84 תשלומים. כך שאם אתם זקוקים להלוואה מהירה לצורך רכישת רכב, שיפוץ הדירה או כל מטרה אחרת, אין יותר כאל מזה.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.