כיצד מחויבות עסקות מט"ח בכרטיס ויזה של כאל?

עדיף וזול לשלם בחו"ל עם ויזה של כאל מאשר לקנות מזומנים בבנק

כאל מציגה שיטת המרה פשוטה ומשתלמת בתשלום בכרטיס אשראי בחו"ל.
להלן הסבר לגבי אופן החיוב של עסקות שבוצעו בכרטיסי כאל בחו"ל או במט"ח, כולל עסקות באתרי אינטרנט בחו"ל או עסקות שהתקבלו לפירעון מאת ויזה העולמית.

עסקות מט"ח המחויבות בחשבון שקלי

 • חשבונך יחויב בסמוך למועד ביצוע העסקה* (למעט הסדרים מיוחדים)
 • תגבה עמלת עסקה במט"ח בסך 2.8% בלבד מסכום העסקה
 • ההמרה לשקלים תתבצע לפי השער היציג בעסקות ששולמו במטבעות להם קיים שער יציג בבנק ישראל. עסקות שבוצעו במטבעות אחרים (לרבות ש"ח) יומרו תחילה מהמטבע המקורי לדולר ארה"ב (לפי שער ויזה העולמית), ולאחר מכן מדולר לש"ח לפי השער היציג של בנק ישראל

חשבון דולרי - ביצוע עסקאות בחו"ל

 • חשבונך יחויב בסמוך למועד ביצוע העסקה (למעט הסדרים מיוחדים)
 • עסקות שבוצעו בדולר ארה"ב יחויבו בחשבון הדולרי ללא המרה וללא עמלה כלשהי
 • עסקות שבוצעו במטבע שאיננו דולר - תתבצע המרה ממטבע המקורי לדולר ארה"ב (לפי שער ויזה העולמית) לאחר מכן, תגבה עמלת עסקה במט"ח בשיעור של 2.8% מסכום העסקה

חשבון דולרי - ביצוע עסקאות מט"ח בארץ (לכרטיסים שהונפקו החל מ-21/05/2013)

 • חשבונך יחויב במועד חיוב הכרטיס
 • עסקות שבוצעו בדולר ארה"ב יחויבו בחשבון הדולרי ללא המרה וללא עמלה כלשהי
 • עסקות שבוצעו במטבע שאיננו דולר - תתבצע המרה ממטבע המקורי לש"ח לפי שער יציג לאחר מכן, תגבה עמלת עסקה במט"ח בשיעור של 2.8% מסכום העסקה
 • כרטיסים שהונפקו לפני התאריך האמור רשאים להצטרף להסדר זה בהודעה לבנק או לכאל

למעט כרטיסים שהונפקו ע"י בנק לאומי או איגוד בהם יחוייב החשבון השיקלי בתוספת עמלת עסקה במט"ח

חשבון אירו

 • חשבונך יחויב בסמוך למועד ביצוע העסקה (למעט הסדרים מיוחדים)
 • עסקאות שבוצעו במטבע אירו יחויבו בחשבון אירו ללא המרה וללא עמלה
 • עסקאות במטבע אחר - תבוצע המרה לדולר ארה"ב על פי שער ההמרה של הארגון הבינלאומי ומדולר ארה"ב תבוצע המרה לאירו על פי שער יציג מצטלב. בעסקאות אלה תיגבה עמלה עסקה במט"ח בשיעור של 2.8% מסכום העסקה
 • עסקאות שיבוצעו בארץ במטבע חוץ שאינו אירו, יחויבו בחשבונך השקלי בהתאם למנגנון שפורט לעיל (תחת הכותרת עסקאות מט"ח המחויבות בחשבון שקלי כולל עמלת עסקה במט"ח בשיעור של 2.8% מסכום העסקה)

הערות:
חשבונות מט"ח אפשריים בכרטיסים בנקאיים בלבד אשר ביקשו להצטרף להסדר חיוב בדולר.
לנוחותך, מחשבון עסקות מט"ח בחו"ל המאפשר לך לחשב כמה תשלם על רכישות או משיכת מזומנים שביצעת בחו''ל.

*בחיוב / זיכוי עסקות מט"ח בארץ תבוצע המרה לש"ח בסמוך ליום החיוב / הזיכוי בכאל