רוצה לטייל בראש שקט?

עם כרטיס של כאל יותר בטוח ונוח גם בחו"ל

שיטת ההמרה בכרטיסי כאל נוחה ופשוטה.
ההמרה לשקלים בחשבון שיקלי תתבצע לפי השער היציג (במטבעות להם קיים שער יציג בבנק ישראל). ובנוסף, בעת ביצוע רכישה בבית עסק במט''ח תיגבה עמלה בסך 3.0% מסכום העסקה ובעת משיכת מזומן בחו"ל עמלה בסך 3.0% מסכום העסקה.

להלן מידע מפורט לגבי כל אחד מכרטיסי האשראי של כאל:

מחשבון עמלת עסקה במט"ח*

*החישוב מתבצע בהתאם לעמלה התעריפונית הבסיסית לכלל לקוחות כאל למעט לקוחות במסגרת הסדר מנפיק משותף עם בנק הפועלים. ככל שהינך לקוח בהסדר עם בנק הפועלים או לקוח הנהנה מעמלה אחרת, יש לבצע ידנית את החישוב בהתאם לאחוז העמלה שנקבעה בכרטיסך.